Discopraphy

2016.06.01

「4th SINGLE 「パロニリア」 MV SPOT公開」

2016.06.15 RELEASE
4th SINGLE 「パロニリア」 のMV SPOTが公開になりました。

https://youtu.be/PYVfjv6JNjQ

twitter
blog SHOGO YUKITO MIZUKI NATSUME
banar_only